Voor de leerkracht
Instapweken
Blok 1
Blok 2
Blok 3
Blok 4
Extra: schaken

Digibordles 6 – binair talstelsel

Lesweek 6

Bekijk twee volledige jaargroepen met een gratis digitale zichtzending.

NB De instructievideo’s en knoppen (m.u.v. lesweek 1) kunnen enkel worden geopend met een digitale zichtzending of een betaalde licentie. Onderstaand worden alleen afbeeldingen en buttons weergegeven om een inkijkje te krijgen in de lessen.

• Je leert: werken met het binair talstelsel (en bits, nibbles en bytes)
• Je herhaalt: magische driehoek – getallenreeksen met gecombineerde patronen –  de gulden spiraal

Binair talstelsel: bits, ribbels en bytes (instructie-onderwerp):

Getallenreeksen met gecombineerde patronen (herhaling):

De gulden spiraal (herhaling):