Voor de leerkracht
Instapweken
Blok 1
Blok 2
Blok 3
Blok 4
Extra: schaken

Digibordles 7 – venndiagram (3 cirkels)

Lesweek 7

Bekijk meer jaargroepen met een proeflicentie.

NB De instructievideo’s en knoppen (m.u.v. lesweek 1) kunnen enkel worden geopend met een betaalde licentie. In deze proeflicentie worden alleen afbeeldingen weergegeven om een inkijkje te krijgen in de lessen.

• Je leert: werken met een venndiagram (3 cirkels)
• Je herhaalt: deelbaar door 2, 3, 5, 6, 9 en 10 – negatieve en positieve getallen – doolhof ontwerpen vanuit rechthoeken

Venndiagram: 3 cirkels (instructie-onderwerp):

Deelbaar door 2, 3, 5, 6, 9 en 10 (herhaling):

Negatieve en positieve getallen (herhaling):

Doolhof ontwerpen vanuit rechthoeken (herhaling):