Digibordles 8 – check Copy

Lesweek 8 - checkweek

NB De instructievideo’s en knoppen (m.u.v. lesweek 1) kunnen enkel worden geopend met een betaalde licentie. In deze proeflicentie worden alleen afbeeldingen weergegeven om een inkijkje te krijgen in de lessen.

• Je herhaalt: nonogram (Japanse puzzel) – coördinaten in een assenstelsel – Egyptische cijfers – plaatjessommen (verschil tussen drie plaatjes vergelijken zonder en met tussenstap) – randversiering met draaisymmetrie – binair talstelsel (en bits, nibbles en bytes) – venndiagram (3 cirkels)

Nonogram: Japanse puzzel (herhaling):

Coördinaten en assenstelsels (herhaling):

Plaatjessommen: verschil tussen drie plaatjes vergelijken zonder en met tussenstap (herhaling):

Randversiering met draaisymmetrie(herhaling):

Binair talstelsel: en bits, nibbles en bytes (herhaling):

Venndiagram: 3 cirkels (herhaling):