Doe-opdracht: onderzoek bonen

2.3.d Doe-opdracht: onderzoek bonen

Bekijk de bonen van vorige week:
• Zijn de bonen ontkiemd?
• Zie je wortels, stengels en blaadjes?
• Zo ja, hoe lang is de stengel?
• Wat zie/voel/ruik je?