Doelen

Projectdoelen

ALGEMEEN
• Leerlingen hebben contact met peers (gelijkgestemden).
• Er wordt tegemoet gekomen aan de leerhonger van de leerlingen.
• Leerlingen krijgen de kans om hun interessegebieden te vergroten.
• Leerlingen ontwikkelen hun analytische, creatieve en praktische vaardigheden.
• Leerlingen ontwikkelen executieve functies en sociaal-emotionele vaardigheden (bijvoorbeeld: doorzetten, samenwerken, een plan maken, reflecteren).

INHOUDELIJK BIJ REPTIELEN
• Leerlingen maken door middel van kennisvergroters kennis met de volgende onderwerpen: bekende reptielen, kenmerken van reptielen, schildpadden, slangen, krokodillen en hagedissen.
• Leerlingen werken aan hun creatieve en praktische vaardigheden door de volgende doe-opdrachten: een poster van een reptiel maken, een papieren handpop van een krokodil maken, een slang met patronen van strijkkralen maken en het dobbelspel schildpad.
• Kerndoel 40: De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.