Doelen

Doelen

1. Algemeen 
• Leerlingen werken samen met peers (gelijkgestemden). 
• Leerlingen worden uitgedaagd door middel van verdieping en verbreding van het lesaanbod. 
• Er wordt tegemoet gekomen aan de leerhonger van de leerlingen. 
• Leerlingen krijgen de kans om hun interessegebieden te vergroten. 

2. Module-specifiek
• Leerlingen doen kennis op, waarbij de nadruk ligt op de volgende onderdelen van de taxonomie van Bloom: analyseren, evalueren en creëren. Per module staat beschreven welke kerndoelen aan bod komen.
• Leerlingen ontwikkelen analytische, creatieve en praktische vaardigheden. Per module staat beschreven welke vaardigheden aan bod komen.