Doelen

Doelen

1. Algemeen 
• Leerlingen werken samen met peers (gelijkgestemden)
• Leerlingen worden uitgedaagd door middel van verdieping en verbreding van het lesaanbod. 
• Leerlingen ontwikkelen meta-cognitieve, sociaal-emotionele, creatieve en executieve vaardigheden – zoals plannen, leren met en van elkaar, presenteren en reflecteren. 
• Er wordt tegemoet gekomen aan de leerhonger van de leerlingen. 
• Leerlingen krijgen de kans om hun interessegebieden te vergroten. 

2. Onderzoekend leren
• Leerlingen leren hoe zij zich kunnen oriënteren op een (nieuw) onderwerp. 
• Leerlingen leren hoe zij goede leervragen kunnen opstellen op de onderdelen analyseren, evalueren en creëren. 
• Leerlingen ontwikkelen hun presentatievaardigheden. 
• Leerlingen werken op een oplossingsgerichte manier aan een persoonlijk leerdoel. 
• Leerlingen leren hoe zij een planning kunnen maken en zich hieraan kunnen houden. 
• Leerlingen leren hoe zij hun leervragen kunnen beantwoorden met het doen van eigen onderzoek.
• Leerlingen oefenen met het geven van feedback aan medeleerlingen. 
• Leerlingen leren te reflecteren op hun eigen werk en vaardigheden. 

3. Projectspecifiek
• Leerlingen doen kennis op over het projectonderwerp. Per project staat beschreven welke projectspecifieke kennis en kerndoelen aan bod komen.  
• Leerlingen ontwikkelen hun analytische, creatieve en praktische vaardigheden. Per project staat beschreven welke vaardigheden aan bod komen.