Doelen

Projectdoelen

ALGEMEEN
• Leerlingen hebben contact met peers (gelijkgestemden).
• Er wordt tegemoet gekomen aan de leerhonger van de leerlingen.
• Leerlingen krijgen de kans om hun interessegebieden te vergroten.
• Leerlingen ontwikkelen hun analytische, creatieve en praktische vaardigheden.
• Leerlingen ontwikkelen executieve functies en sociaal-emotionele vaardigheden (bijvoorbeeld: doorzetten, samenwerken, een plan maken, reflecteren).

PROJECTINHOUDELIJK BIJ STEKELIGE ZEEDIEREN
• Leerlingen maken door middel van kennisvergroters kennis met de volgende onderwerpen: stekelhuidigen, zeesterren en zee-egels.
• Leerlingen werken aan hun creatieve en praktische vaardigheden door de volgende doe-opdrachten: (zee)ster vouwen en knippen, stekelhuidige ontwerpen, zeester van zoutdeeg maken, puzzel maken met tekeningen van zee-egel-skeletten.
• Kerndoel 40: Leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.