Doelen

Projectdoelen

ALGEMEEN
• Leerlingen hebben contact met peers (gelijkgestemden).
• Er wordt tegemoet gekomen aan de leerhonger van de leerlingen.
• Leerlingen krijgen de kans om hun interessegebieden te vergroten.
• Leerlingen ontwikkelen hun analytische, creatieve en praktische vaardigheden.
• Leerlingen ontwikkelen executieve functies en sociaal-emotionele vaardigheden (bijvoorbeeld: doorzetten, samenwerken, een plan maken, reflecteren).

PROJECTINHOUDELIJK BIJ SYMMETRIE
• Leerlingen maken door middel van kennisvergroters kennis met de volgende onderwerpen: lijnsymmetrie, draaisymmetrie en schuifsymmetrie, patronen en motieven.
• Leerlingen werken aan hun creatieve en praktische vaardigheden door de volgende doe-opdrachten: oefenen met een spiegel, lange symmetrieas maken, symmetrisch bouwen, draaisymmetrisch figuur maken, tekenen en/of bouwen, slinger knippen en schoolpleintegels versieren.
• Kerndoel 32: Leerlingen leren eenvoudige meetkundige problemen op te lossen.