Doelen Copy

Doelen

MODULE-INHOUDELIJK BIJ KNIKKERBAAN
• Leerlingen doen kennis op middels de kennisvergroters over: onderdelen van een knikkerbaan.
• Leerlingen werken aan hun analytische, creatieve en praktische vaardigheden door de volgende doe-opdrachten: het ontwerpen van een eigen knikkerbaan.
• Kerdoel 54 en 55: kunstzinnige oriëntatie.