Doelen Copy

Doelen

MODULE-INHOUDELIJK BIJ LEREN LEREN
• Leerlingen maken door middel van kennisvergroters kennis met de volgende leerstrategieën: het herhalen van de leerstof, het uitleggen aan jezelf of een ander, het gebruiken van plaatjes en het terughalen van de leerstof.
• Leerlingen werken aan hun analytische, creatieve en praktische vaardigheden door de volgende doe-opdrachten: het maken van flitskaartjes, het maken van een samenvatting volgens de Cornell-methode, het bedenken van oefenvragen, het maken van een mindmap en het doen van een braindump.