Doelen Copy

Doelen

MODULE-INHOUDELIJK BIJ SPEL OVER UITVINDER
• Leerlingen doen kennis op middels de kennisvergroters over: een uitvinder naar keuze (uit het heden of verleden), het maken van een spel en het opzoeken van bruikbare en betrouwbare informatie op internet.
• Leerlingen werken aan hun analytische, creatieve en praktische vaardigheden door de volgende doe-opdracht: het maken van een spel.