Doelen

Doelen

1. Algemeen 
• Leerlingen werken samen met peers (gelijkgestemden).
• Leerlingen worden uitgedaagd door middel van verdieping en verbreding van het lesaanbod.
• Er wordt tegemoet gekomen aan de leerhonger van de leerlingen.
• Leerlingen werken met plezier aan rekenkundige onderwerpen.
• Leerlingen ontwikkelen analytische, creatieve en praktische vaardigheden.

2. Rekenvaardigheden
Leerlingen ontwikkelen rekenvaardigheden binnen één van de 28 doorgaande leerlijnen. Per les staat één nieuwe vaardigheid centraal (zie het overzicht leerlijnen).