Doelen

Doelen

1. Algemeen 
• Leerlingen worden uitgedaagd door middel van verdieping en verbreding van het lesaanbod.
• Er wordt tegemoet gekomen aan de leerhonger van de leerlingen.
• Leerlingen krijgen de kans om hun interessegebieden te vergroten.

2. Kennis/vaardigheden
• Leerlingen ontwikkelen hun analytische, creatieve en praktische vaardigheden (categorie creatief en denken).
• Leerlingen ontwikkelen leerstrategieën (categorie leren hoe je moet leren).
• Leerlingen ontwikkelen presentatievaardigheden (categorie presentatievormen).