Doelen

Doelen

1. Algemeen 
• Leerlingen worden uitgedaagd door middel van verbreding van het lesaanbod. 
• Er wordt tegemoet gekomen aan de leerhonger van de leerlingen. 

2. Leren leren
Leerlingen leren de volgende leerstrategieën gebruiken:
• Splits de woorden op in groepjes van ongeveer zeven woorden.
• Herhaal vijf keer op verschillende dagen.
• Zeg en schrijf de woorden.
• Toets jezelf.
 

3. Woordenschat (vreemde talen)
Leerlingen leren in elke taal circa 400 woorden spreken, verstaan en schrijven.
In de lessen 4, 8 en 12 leren de leerlingen een werkwoord vervoegen en zinnen maken met woorden uit de voorgaande drie lessen.