Feest in een assenstelsel

Feest in een assenstelsel

Los de puzzel op. Ontwerp daarna zelf een feestje in een assenstelsel.