Groep 8

Week 1

Instructie-onderwerp:
• hexadecimaal talstelsel

Herhalingsonderwerpen:
• kaleidocycle
• getallenreeksen met raadselachtige patronen
• de gulden snede (Fibonacci)