Handleiding

Voor de leerkracht

Welkom in de online leeromgeving!

Het leerlijnen-overzicht en informatie over o.a. het instapprogramma zijn te vinden in de algemene handleiding.

In onderstaande video wordt kort uitgelegd hoe de rekenlijn in elkaar zit.
Deze pagina met anderen delen? Dat kan! Gebruik de volgende link: https://mijn.briljantonderwijs.nl/lessons/handleiding/ 

De rekenplusmethode van Briljant Onderwijs is ontwikkeld voor sterke rekenaars uit groep 3 tot en met 8. De rekenlijn is te gebruiken als verrijking naast iedere rekenmethode.

De opdrachten zijn afwisselend en uitdagend en doen een beroep op de verschillende denkvaardigheden uit de taxonomie van Bloom.

De rekenlijn bestaat uit 32 lesweken per schooljaar. 28 lesweken waarin er steeds één nieuw onderwerp wordt aangeboden en eerdere onderwerpen worden herhaald. En vier checkweken.

Het grote voordeel van de rekenlijn is dat er meer dan 160 instructievideo’s zijn waarin de onderwerpen worden uitgelegd. De leerkracht hoeft daardoor de nieuwe en soms complexe onderwerpen niet zelf voor te bereiden. Van tevoren de video bekijken of tijdens de les met de leerlingen meekijken is genoeg om de lesstof te begrijpen en leerlingen hierin te kunnen begeleiden.

Dit scheelt een leerkracht gemiddeld dertig minuten voorbereidingstijd per week!

Hoe is de methode opgebouwd?
In de 28 hoofdonderwerpen zit een doorgaande leerlijn voor groep 3 t/m 8. Bijvoorbeeld de doorgaande leerlijn over Fibonacci.
In groep 3 leren leerlingen de rij van Fibonacci tot en met 21.
In groep 4 maken ze getallen van Fibonacci-getallen.
In groep 5 wordt het onderwerp verder uitgebouwd en leren zij over de gulden rechthoek.
In groep 6 over de gulden spiraal .
In groep 7 over de gulden snede.
En in groep 8 gaan zij aan de slag met het meest complexe onderwerp binnen deze leerlijn, namelijk de gulden driehoek.

Alle lesweken, instructievideo’s en printbare werkbladen staan per jaargroep en per lesweek volledig klaar in onze online leeromgeving.

De online leeromgeving is digibordvriendelijk, dus vanaf onze website kunnen de lessen direct op een digibord of andere device worden gepresenteerd.

Hier zie je een voorbeeld van een lesweek.
Allereerst de lesdoelen van deze week. Vervolgens de werkbladen.
Dan een instructievideo over het nieuwe onderwerp.
En tot slot instructievideo’s die bij de herhalingsopdrachten horen. Het kijken van deze instructievideo’s is alleen nodig als leerlingen de lesstof zijn vergeten of op een later moment zijn ingestroomd.

Ook al zijn er instructievideo’s, toch is het nadrukkelijk niet de bedoeling dat leerlingen deze rekenplusmethode zelfstandig doorlopen. Ook deze sterke rekenaars hebben begeleiding en aandacht van een leerkracht nodig.

Mochten er vragen zijn? Stuur gerust een e-mail naar info@briljantonderwijs.nl.