HUPT: herhalen – uitleggen – plaatjes – terughalen