Instapprogramma

Instapprogramma

Het instapprogramma is bedoeld voor scholen die voor het eerst gaan werken met de verrijkende rekenlijn. Het instapprogramma voor groep 4 en 5 beslaat vier lesweken. Voor groep 6, 7 en 8 zijn dat vijf lesweken.

In vier instapweken worden alle instructie-onderwerpen uit het voorgaande leerjaar herhaald. Alle onderwerpen gemarkeerd met een * zijn onmisbaar voor een doorgaande leerlijn. De overige onderwerpen zijn handig om kennis van te hebben genomen, aangezien deze in herhalingsopdrachten terugkomen, maar niet onmisbaar.

Logischerwijs is het instapprogramma voornamelijk voor groep 7 en 8 nogal fors, aangezien in veel leerlijnen wordt voortgebouwd op de lesinhoud van de eerdere leerjaren.

Zet het instapprogramma dan ook vooral naar eigen inzicht in. Maak het korter of langer dan de voorgeschreven lesweken en/of bekijk enkel de video’s en sla (een deel van) de opdrachten over. Of bekijk alleen de onmisbare onderwerpen, gemarkeerd met een *. Doe waar wenselijk vooral langer dan één week over de eerste instapweek voor groep 7 en 8

Wanneer een school al langere tijd werkt met de rekenlijn kan het instapprogramma uiteraard ook worden ingezet voor leerlingen die op een later moment instromen in de rekenlijn.

Het is overigens niet noodzakelijk om het instapprogamma te volgen. Bij alle herhalingsopdrachten zijn de instructievideo’s en complete leerlijnen eenvoudig terug te vinden in de desbetreffende lessen. Wanneer er voor het eerst wordt gewerkt met de rekenlijn, kunnen alle herhalingsonderwerpen dus ook als nieuw instructie-onderwerp worden behandeld.

Kortom: zet het instapprogramma (al dan niet) naar eigen inzicht in!

Tip! Wil je in een nieuw schooljaar starten met de rekenlijn? Maar lukt het niet meer om het gehele instapprogramma voor de zomervakantie in te zetten? Knip het instapprogramma dan op: een paar weken vóór de zomervakantie en een paar weken erna. Dan is er nog genoeg tijd om het reguliere programma van 32 lesweken in een schooljaar af te krijgen.