Instapweek 1

Instapweek 1

Het instapprogramma wordt doorlopen wanneer er voor het eerst wordt gewerkt met de rekenlijn.

In deze week leer je de instructie-onderwerpen uit het eerste blok van groep 4 die onmisbaar zijn voor een doorgaande leerlijn:

plaatjessommen – binair tellen (t/m 15)

Plaatjessommen: