Instapweek 1

Instapweek 1

Het instapprogramma wordt doorlopen wanneer er voor het eerst wordt gewerkt met de rekenlijn.

In deze week leer je de instructie-onderwerpen uit het eerste blok van groep 3 die nodig zijn voor een doorgaande lijn:

staafgrafiek lezen – Romeinse cijfers (t/m 12) –  plaatjesvierkanten maken en oplossen

Staafgrafiek lezen:

Plaatjesvierkanten maken en oplossen: