Instapweek 1

Instapweek 1

Het instapprogramma wordt doorlopen wanneer er voor het eerst wordt gewerkt met de rekenlijn.

In deze week leer je de instructie-onderwerpen uit groep 4 die onmisbaar zijn voor een doorgaande leerlijn:

vlakvulling met driehoeken en vierhoeken – hoeken meten met een geodriehoek

Vlakvulling met driehoeken en vierhoeken:

Hoeken meten met een geodriehoek: