Instapweek 2

Instapweek 2

In deze week leer je de instructie-onderwerpen uit het eerste blok van groep 7 die onmisbaar zijn voor een doorgaande leerlijn:

coördinaten in een assenstelsel – Egyptische cijfers – plaatjessommen (verschil tussen drie plaatjes vergelijken zonder en met tussenstap) 

Coördinaten en assenstelsels:

Plaatjessommen: verschil tussen drie plaatjes vergelijken zonder en met tussenstap: