Instapweek 2

Instapweek 2

In deze week leer je de instructie-onderwerpen uit het tweede blok van groep 4 die onmisbaar zijn voor een doorgaande leerlijn:

kansrekenen (met één gebeurtenis) – vlakvulling met driehoeken en vierhoeken –  deelbaar door 5 en 10

Kansrekenen met één gebeurtenis:

Vlakvulling met driehoeken en vierhoeken: