Instapweek 2

Instapweek 2

In deze week leer je de instructie-onderwerpen uit het eerste blok van groep 5 die onmisbaar zijn voor een doorgaande leerlijn:

lijngrafiek lezen – tientallig talstelsel

Lijngrafiek lezen: