Instapweek 2

Instapweek 2

In deze week leer je de instructie-onderwerpen uit het eerste blok van groep 7 die onmisbaar zijn voor een doorgaande leerlijn:

coördinaten in een assenstelsel РEgyptische cijfers Рplaatjessommen (verschil tussen drie plaatjes vergelijken zonder en met tussenstap)

Coördinaten en assenstelsels:

Plaatjessommen: verschil tussen drie plaatjes vergelijken zonder en met tussenstap: