Instapweek 4

Instapweek 4

In deze week leer je de instructie-onderwerpen uit het derde blok van groep 6 die onmisbaar zijn voor een doorgaande leerlijn: 

vergelijkingen met de balansmethode (letters aan beide kanten) – negatieve en positieve getallen (optellen)

Vergelijkingen met de balansmethode: letters aan beide kanten: