Instapweek 4

Instapweek 4

In deze week leer je de instructie-onderwerpen uit het vierde blok van groep 4 die onmisbaar zijn voor een doorgaande leerlijn:

priemgetallen – schaal 

Priemgetallen tot 20: