Instapweek 4

Instapweek 4

In deze week leer je de instructie-onderwerpen uit het derde blok van groep 5 die onmisbaar zijn voor een doorgaande leerlijn:

tekenen met een passer – vergelijkingen met de balansmethode (letters aan één kant)

Tekenen met een passer:

Vergelijkingen met de balansmethode: letters aan één kant: