Instapweek 4

Instapweek 4

In deze week leer je de instructie-onderwerpen uit het vierde blok van groep 3 die onmisbaar zijn voor een doorgaande leerlijn:

priemgetallen t/m 10 –  regelmatige en onregelmatige veelhoeken – gelijkzijdige, gelijkbenige en ongelijkzijdige driehoeken 

Priemgetallen t/m 10*:

Regelmatige en onregelmatige veelhoeken*:

Gelijkzijdige, gelijkbenige en ongelijkzijdige driehoeken: