Instapweek 5

Instapweek 5

In deze week leer je de instructie-onderwerpen uit het vierde blok van groep 7 die onmisbaar zijn voor een doorgaande leerlijn:

de grootste gemeenschappelijke deler (GGD) – vijf regelmatige veelvlakken (platonische lichamen) – hoeken in een cirkel berekenen 

De grootste gemeenschappelijke deler (GGD):

Vijf regelmatige veelvlakken (platonische lichamen):

Hoeken in een cirkel berekenen: