Instapweek 5

Instapweek 5

In deze week leer je de instructie-onderwerpen uit het vierde blok van groep 5 die onmisbaar zijn voor een doorgaande leerlijn:

de zeef van Eratosthenes Рschaallijn 

De zeef van Eratosthenes: