Lesweek 32 – check

Lesweek 32 - checkweek

• Je herhaalt: het kleinste gemeenschappelijke veelvoud (KGV) – de Pythagorasboom – piramides en prisma’s – voorvoegsels bij heel grote getallen (mega, giga, tera en peta) – hoeken in veelhoeken berekenen – oneindige kubus – labyrint ontwerpen

Het kleinste gemeenschappelijke veelvoud: KGV (instructie-onderwerp):

De Pythagorasboom (herhaling):

Voorvoegsels bij heel grote getallen: mega, giga, tera en peta (herhaling):

Hoeken in veelhoeken berekenen (herhaling):

Oneindige kubus (herhaling):

Labyrint ontwerpen (herhaling):