Mogelijkheden

Mogelijkheden

• Het is aan te raden om leerlingen mee te laten kiezen of stemmen in de keuze van een projectonderwerp. Zo kan een onderwerp gekozen worden dat aansluit bij de interesses en leerhonger van de betreffende groep.

• Door bij de presentatie van een project ouders uit te nodigen, kunnen zij meer inzicht krijgen in waar hun kind mee bezig is (geweest). 

• Wil je als leerkracht zelf een project ontwikkelen? Daarbij kan het project ‘Eigen onderwerp’ worden gebruikt. Dit project is er in principe op gericht dat leerlingen werken aan een zelfgekozen onderwerp, maar het is
 ook mogelijk dat de leerkracht een onderwerp kiest en een project voorbereidt. De projectstructuur van het Briljant stappenplan kan op deze wijze toch gevolgd worden.