Mogelijkheden

Mogelijkheden

• Leerlingen kunnen na vier lessen of na een heel deel (13 lessen) worden getoetst.

• De delen kunnen worden verspreid over meerdere leerjaren, bijvoorbeeld Spaans deel 1 in groep 6, Spaans deel 2 in groep 7 en Spaans deel 3 in groep 8.

• Laat leerlingen ervaren dat ze zonder herhaling de woorden niet goed onthouden. Dit kan door hen bijvoorbeeld een rij van de extra woorden eenmalig te laten oefenen en deze na een maand te toetsen (zonder dat er herhaling is geweest).

• De vreemde talenlijn is zeer geschikt om in te zetten als verrijking bij het vak spelling.