Planning

Planning

In deze module leren leerlingen (en evt. ook de leerkracht) de basis van het schaakspel.

Tip 1: koppel deze module aan de groeimindset, executieve functies en/of de leerkuil.
Tip 2: laat leerlingen die deze module in de plusklas hebben gedaan, het schaken vervolgens instrueren en begeleiden in de reguliere klas.

Een les duurt ongeveer een uur.

NB Het is de bedoeling dat de lessen onder begeleiding van bijv. een leerkracht worden gegeven.

VOORAF:
• Module doorlezen
• Materialen verzamelen

LES 1:
• Vooruitblik 
• Kennisvergroters: het schaakboord, de schaakstukken en speluitleg
• Doe-opdracht: schaakpartij spelen

LES 2:
• Terugblik
• Kennisvergroters: drie gouden regels en pat
• Doe-opdracht: schaakpartij spelen

LES 3:
• Terugblik
• Kennisvergroters: herdersmat en en passent slaan
• Doe-opdracht: schaakpartij spelen