Planning Copy

Planning

In deze module gaan leerlingen aan de slag het maken van een knikkerbaan.

Tip 1: koppel deze module aan de groeimindset en/of de leerkuil.
Tip 2: laat leerlingen die deze module in de plusklas hebben gedaan, de opdracht vervolgens instrueren en begeleiden in de reguliere klas.

Een les duurt ongeveer een uur.
Mocht twee lessen te kort zijn voor deze module? Plak er gerust een derde les aan vast!

NB Het is de bedoeling dat de lessen onder begeleiding van bijv. een leerkracht worden gegeven.

VOORAF:
• Module doorlezen
• Materialen verzamelen

LES 1:
• Vooruitblik (±5 min.)
• Kennisvergroters: onderdelen bekijken (±5 min.)
• Doe-opdrachten: voorbereiding en eerste versie (±50 min.)

LES 2:
• Terugblik vorige les  (±1 min.)
• Doe-opdracht: testen en verbeteren (±45 min.)
• Terugblik module (±10 min.)

LES 3 (facultatief):
• Knikkerbanen nog niet af? Plak gerust een derde les aan deze module vast.