Planning Copy

Planning

In deze module leren leerlingen hoe zij het beste kunnen leren.
In vier kant-en-klare digibordlessen leren zij vier bewezen effectieve leerstrategieën: herhalen, uitleggen, plaatjes gebruiken en terughalen.
En leren zij vijf manieren hóe je dit kun doen, m.b.v.: flitskaartjes, Cornell-methode, oefenvragen bedenken, mindmap en braindump.

Een les duurt ongeveer 45-60 minuten.

NB Het is de bedoeling dat de lessen onder begeleiding van bijv. een leerkracht worden gegeven.

VOORAF:
• Module doorlezen
• Evt. informatieboeken / informatieve teksten en/of video’s verzamelen

LES 1:
• Vooruitblik (±5 min.)
• Kennisvergroter: HUPT – herhalen (±10 min.)
• Doe-opdracht: flitskaartjes (±30 min.)

LES 2:
• Terugblik  (±5 min.)
• Kennisvergroter: HUPT – uitleggen (±10 min.)
• Doe-opdracht: Cornell-methode (samenvatten) (±20 min.)
• Doe-opdracht: oefenvragen bedenken (±20 min.)

LES 3:
• Terugblik (±5 min.)
• Kennisvergroter: HUPT – plaatjes gebruiken (±10 min.)
• Doe-opdracht: Mindmap (±35 min.)

LES 4:
• Terugblik (±5 min.)
• Kennisvergroter: HUPT – terughalen (±10 min.)
• Doe-opdracht: Braindump (±30 min.)

Zie voor meer informatie over de leerstrategieën de studieposters Spaced practice, Verwerking, Dual coding, Retrieval practice van The Learning Scientists: https://onderzoekonderwijs.net/2016/09/06/de-nederlandse-versies-van-de-studieposters-van-the-learning-scientists