Projectdoelen

Projectdoelen

ALGEMEEN
• Leerlingen werken samen met peers (gelijkgestemden).
• Leerlingen worden uitgedaagd door middel van verdieping en verbreding van het lesaanbod.
• Leerlingen leren onderzoekend en ontwerpend te leren.
• Leerlingen ontwikkelen meta-cognitieve, sociaal-emotionele, creatieve en executieve vaardigheden – zoals plannen, onderzoekend leren, leren met en van elkaar, presenteren en reflecteren.
• Leerlingen doen kennis op, waarbij de nadruk ligt op de volgende onderdelen van de taxonomie van Bloom: analyseren (pluis het uit, zoek verschillen en overeenkomsten), evalueren (geef je mening, beoordeel) en creëren (bedenk iets nieuws met wat je weet).
• Leerlingen ontwikkelen hun analytische, creatieve en praktische vaardigheden.
• Er wordt tegemoet gekomen aan de leerhonger van de leerlingen.
• Leerlingen krijgen de kans om hun interessegebieden te vergroten.

ONDERZOEKEND LEREN
• Leerlingen leren hoe zij zich kunnen oriënteren op een (nieuw) onderwerp.
• Leerlingen leren hoe zij goede leervragen kunnen opstellen op de onderdelen analyseren, evalueren en creëren.
• Leerlingen ontwikkelen hun presentatievaardigheden.
• Leerlingen werken op een oplossingsgerichte manier aan een persoonlijk leerdoel.
• Leerlingen leren hoe zij een planning kunnen maken en zich hieraan kunnen houden.
• Leerlingen leren hoe zij hun leervragen kunnen beantwoorden met het doen van eigen onderzoek.
• Leerlingen oefenen met het geven van feedback aan medeleerlingen.
• Leerlingen leren te reflecteren op hun eigen werk en vaardigheden.

PROJECTINHOUDELIJK BIJ PAPIERKUNST
• Leerlingen maken door middel van kennisvergroters kennis met de volgende onderwerpen: origami, toepassingen van origami/ Robert J. Lang, vier wetten van origami, kirigami, filigraan en pop-up papierkunst.
• Leerlingen werken aan hun creatieve en praktische vaardigheden door de volgende doe-opdrachten: origami-, kirigami-, filigraan- en pop-up papierkunst maken.
• Kerndoel 32: Leerlingen leren eenvoudige meetkundige problemen op te lossen.
• Kerndoel 44: Leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.
• Kerndoel 56: Leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed (papierkunst).