Projectdoelen

ALGEMEEN
• Leerlingen hebben contact met peers (gelijkgestemden).
• Er wordt tegemoet gekomen aan de leerhonger van de leerlingen.
• Leerlingen krijgen de kans om hun interessegebieden te vergroten.
• Leerlingen ontwikkelen hun analytische, creatieve en praktische vaardigheden.
• Leerlingen ontwikkelen executieve functies en sociaal-emotionele vaardigheden (bijvoorbeeld: doorzetten, samenwerken, een plan maken, reflecteren).

PROJECTINHOUDELIJK BIJ CHINA
• Leerlingen maken door middel van kennisvergroters kennis met de volgende onderwerpen: de ligging van China, de vlag, de taal, de natuur, tangram (Chinese puzzel), de Chinese muur en de hoofdstad Beijing (Peking).
• Leerlingen werken aan hun creatieve en praktische vaardigheden door de volgende doe-opdrachten: leren tellen in het Mandarijn (incl. memory-spel), verschillende tangram puzzels maken en een Chinese lampion maken.
• Kerndoel 47: Leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders.
• Kerndoel 48: Leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties.
• Kerndoel 50: Leerlingen leren omgaan met kaart en ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld.