Wat is het?

Wat is het?

Modules zijn lessenseries van drie lessen voor groep 1 t/m 8 waarin leerlingen kennis en/of vaardigheden opdoen rond een onderwerp. De nadruk ligt op analytisch, creatief en praktisch denken (Sternberg).

De modules zijn verrijkt met kennisvergroters en doe-opdrachten.