Wat is het?

Wat is het?

In projecten werken leerlingen uit groep 5 t/m 8 gedurende acht lessen over een onderwerp. De nadruk ligt op onderzoekend leren, werken aan een persoonlijk leerdoel en hogere denkvaardigheden (taxonomie van Bloom).

De projecten zijn verrijkt met kennisvergroters en doe-opdrachten.