Wat is het?

Wat is het?

De plusklaslijn bevat zit boordevol lessen waarmee een compleet, afwisselend en uitdagend jaarprogramma voor de plusklas kan worden samengesteld. 
De plusklaslijn bevat projecten (gr 5 t/m 8), modules (gr 1 t/m 8), de vreemde talenlijn (gr 4 t/m 8) en Briljant Kwartieren (gr 3 t/m 8).

In projecten werken leerlingen gedurende acht lessen over een onderwerp. De nadruk ligt op onderzoekend leren, werken aan een persoonlijk leerdoel en hogere denkvaardigheden (taxonomie van Bloom).

Modules zijn lessenseries van drie lessen waarin leerlingen kennis en/of vaardigheden opdoen rond een onderwerp. De nadruk ligt op analytisch, creatief en praktisch denken (Sternberg). 

In de vreemde talenlijn leren leerlingen eenvoudige basiswoorden en – zinnen 
in vijf talen: Spaans, Italiaans, Frans, Duits en Engels. De nadruk ligt op leren leren en het uitbreiden van de woordenschat.

In Briljant Kwartieren leren leerlingen een vaardigheid door middel van een instructievideo met bijbehorende opdracht. De nadruk ligt op analytisch, creatief en praktisch denken (Sternberg).