Wat is het?

Wat is het?

In Briljant Kwartieren leren leerlingen uit groep 3 t/m 8 een vaardigheid door middel van een instructievideo met bijbehorende opdracht. De nadruk ligt op analytisch, creatief en praktisch denken (Sternberg).