Werkwijze

Werkwijze

• Er zijn meer dan 35 modules die bestaan uit drie lessen. De lessen zijn geschikt voor groep 1 t/m 8. Elke les duurt 60 minuten.
• Er zijn varianten voor de onder-, midden- en bovenbouw.
• In de modules gaan leerlingen aan de slag met analytische, creatieve en praktische (denk)opdrachten (Sternberg).
• Denkvragen op hogere denkniveaus (taxonomie van Bloom) zijn geïntegreerd in de lessen.
• Kennisoverdracht vindt plaats door middel van kennisvergroters.
• Begeleiding door de leerkracht is van groot belang. De leerkracht observeert de leerlingen om zicht te krijgen op hun ontwikkeling en zo aan te kunnen sluiten bij hun zone van naaste ontwikkeling. Op basis van het niveau van leerlingen dient de leerkracht passende eisen te stellen, denkvragen te stellen en begeleiding te bieden bij bijvoorbeeld het ontwikkelen van executieve vaardigheden.