Werkwijze

Werkwijze

• Elk Briljant Kwartier bestaat uit een instructievideo met een verrijkingsopdracht.
• De opdrachten zijn geschikt voor groep 3 t/m 8, het niveau kan per keer verschillen. Schat vooral zelf in wat passend is bij de eigen onderwijspraktijk.
• Briljant Kwartieren zijn afwisselend en zijn gericht op zowel de lagere als hogere denkniveaus uit de taxonomie van Bloom (Krathwohl, 2002).
• Begeleiding door de leerkracht is van groot belang. De leerkracht observeert de leerlingen om zicht te krijgen op hun ontwikkeling en zo aan te kunnen sluiten bij hun zone van naaste ontwikkeling. Op basis van het niveau van leerlingen dient de leerkracht passende eisen te stellen, denkvragen te stellen en begeleiding te bieden bij bijvoorbeeld het ontwikkelen van executieve vaardigheden.