Werkwijze

Werkwijze

• De rekenlijn is bedoeld als verrijking voor sterke rekenaars uit groep 3 t/m 8. De methode kan naast iedere rekenmethode worden gebruikt en worden ingezet in de reguliere klas.
• De rekenlijn bestaat uit vier blokken van acht weken per leerjaar, dus 32 lesweken per schooljaar.
• In 28 lesweken wordt er binnen een doorgaande lijn een nieuw onderwerp aangeboden en worden eerdere onderwerpen herhaald. Daarnaast zijn er vier checkweken waarin de aangeleerde onderwerpen van de voorgaande lesweken aan bod komen.
• Bij zowel het nieuwe onderwerp als de herhalingsonderwerpen zijn er instructievideo’s in de leeromgeving te vinden. De leerkracht hoeft daardoor de nieuwe en soms complexe onderwerpen niet zelf voor te bereiden. Van tevoren de video bekijken of tijdens de les met de leerlingen meekijken is genoeg om de lesstof te begrijpen en leerlingen hierin te kunnen begeleiden.
• Onder iedere instructievideo staat een knop waarmee eenvoudig de volledige leerlijn met instructievideo’s bekeken kan worden.
• Na de instructievideo kunnen leerlingen aan de slag met de bijbehorende opdrachten. Alle opdrachten zijn te vinden als printbare werkbladen in de online leeromgeving.
• Iedere lesweek zijn er vier opdrachten. Opdracht 1 moet elke week gemaakt worden, deze betreft het nieuwe onderwerp. Het maakt niet uit in welke volgorde opdracht 2, 3 en 4 worden gemaakt en het is geen probleem als leerlingen deze niet allemaal afkrijgen in een lesweek.
• De onderwerpen zijn afwisselend en uitdagend en de opdrachten doen een beroep op de verschillende denkvaardigheden uit de taxonomie van Bloom.
• Reserveer drie keer in de week tien minuten instructie- en begeleidingstijd. De eerste keer wordt de video bekeken en worden de opdrachten doorgesproken. De tweede keer checkt de leerkracht of de opdrachten lukken. De derde keer controleert de leerkracht hoe het werk gemaakt is.
• De leerkracht kan de algemene inlogcode voor leerlingen op de school vinden in het leerkrachtgedeelte van de leeromgeving.
• Er is een instapprogramma voor scholen of leerlingen die op een later moment gedurende de basisschool starten. In deze instapweken herhalen leerlingen lesstof die onmisbaar is voor een doorgaande lijn. Het is overigens niet noodzakelijk om het instapprogamma te volgen. Bij alle herhalingsopdrachten zijn de instructievideo’s en complete leerlijnen eenvoudig terug te vinden in de desbetreffende lessen. Wanneer er voor het eerst wordt gewerkt met de rekenlijn, kunnen alle herhalingsonderwerpen dus ook als nieuw instructie-onderwerp worden behandeld.