Werkwijze

Werkwijze

• Er zijn 16 projecten die bestaan uit acht lessen. De lessen zijn geschikt voor groep 5 t/m 8. Elke les duurt 90 minuten.
• In de projecten leren leerlingen onderzoekend leren aan de hand van het Briljant stappenplan.
• Denkvragen op hogere orde denkniveaus (taxonomie van Bloom) zijn geïntegreerd in de lessen.
• Leerlingen werken aan een persoonlijk leerdoel en reflecteren hier elke les op middels een coöperatieve werkvorm. 
• Kennisoverdracht vindt plaats door middel van kennisvergroters in de eerste vijf lessen.  
• In elk project zitten doe-opdrachten, waarbij de nadruk ligt op creatieve, praktische en analytische vaardigheden (Sternberg). 
• Begeleiding door de leerkracht is van groot belang. De leerkracht observeert de leerlingen om zicht te krijgen op hun ontwikkeling en zo aan te kunnen sluiten bij hun zone van naaste ontwikkeling. Op basis van het niveau van leerlingen dient de leerkracht passende eisen te stellen, denkvragen te stellen en begeleiding te bieden bij bijvoorbeeld het ontwikkelen van executieve vaardigheden.