PLUSKLAS

Plusklas lesmateriaal

Op deze pagina tref je meer informatie aan over lesmateriaal voor plusklassen in de basisschool. Met dit lesmateriaal kun je leerlingen stimuleren hun talenten te benutten. De modules en projecten van Briljant Onderwijs zijn speciaal ontwikkeld voor plusklassen. Door de lessen aan te bieden, stimuleer je creativiteit en kom je tegemoet aan de leerhonger van (hoog)begaafde leerlingen.

Briljant Onderwijs biedt onderwijskundig doordachte lessen. Het lesmateriaal is gebaseerd op de SLO Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling en de taxonomie van Bloom. Daarnaast spelen de inzichten rond executieve functies, effectieve didactiek en mindset een belangrijke rol in het lesmateriaal. Bij de uitvoering van het lesmateriaal is deskundige begeleiding door de leerkracht essentieel.

Het lesmateriaal dat Briljant Onderwijs aanbiedt, is geschikt voor (plusklas)leerlingen van groep 1 t/m groep 8 op de basisschool.

Briljant-stappenplan voor onderzoekend leren voor hoogbegaafde leerlingen in een plusklas.

PLUSKLAS

Wat is een plusklas?

Een plusklas is een klas waarin leerlingen onder begeleiding extra uitdaging en ondersteuning krijgen. In een plusklas krijgen (hoog)begaafde leerlingen de kans samen te werken met gelijkgestemden (peers). 

Signaleren van leerlingen voor de plusklas

Veel (hoog)begaafde leerlingen onderscheiden zich van gemiddeld begaafde leerlingen doordat ze sneller van begrip zijn, een sterker geheugen hebben, sneller verbanden leggen en een groter probleemoplossend en creatief vermogen hebben. 

Begaafde en hoogbegaafde leerlingen doorlopen de reguliere lesstof in de klas in een veel hoger tempo. Voor hen kan de lesstof daarom gecompact worden. Daarnaast is van belang dat zij onder begeleiding verrijkende lessen krijgen aangeboden waar zij in hun zone van naaste ontwikkeling komen.

Bij het signaleren voor de plusklas kan gebruik worden gemaakt van toetsscores, gegevens uit ouder- en kindgesprekken en observaties.

De leeromgeving met verrijkend lesmateriaal voor plusklassen

Gebruiksvriendelijk

Kant-en-klare lessen, digibordvriendelijk!

Denken en doen

Aandacht voor analytische, praktische en creatieve vaardigheden.

Gewoon proberen!

Zelf ervaren is beter dan erover lezen. Neem een licentie en probeer het uit.

Opdrachten voor in de plusklas

Onze opdrachten zijn speciaal ontwikkeld voor plusklassen. De opdrachten zijn zeer divers en bieden leerlingen de kans hun interessegebieden en talenten te ontdekken en ontwikkelen.

De opdrachten sluiten aan bij de hogere denkniveaus (taxonomie van Bloom) en sluiten daardoor aan bij het niveau van je leerlingen. Denk hierbij aan opdrachten die gericht zijn op analyseren, evalueren en creëren. Er zijn doe-opdrachten waarbij leerlingen praktische en creatieve vaardigheden ontwikkelen en leren doorzetten.

De verschillende leermodules zijn een aanvulling op het reguliere lesprogramma en zijn bedoeld voor leerlingen van groep 1 t/m 8 van de basisschool. Door middel van deze leermodules worden de leerlingen uitgedaagd om hun creativiteit en kennis te laten zien.

PLUSKLAS

Lesmateriaal voor Plusklassen

Het Briljant Onderwijs plusklas lesmateriaal is een perfecte manier om je leerlingen uit te dagen en te stimuleren. Het biedt hen de kans om hun talenten verder te ontwikkelen en nieuwe interessegebieden te ontdekken. Daarnaast is het ook erg leuk om te doen!

Als leerkracht kun jij de focus leggen op je leerlingen, omdat het lesmateriaal van Briljant Onderwijs volledig is uitgewerkt en geen tot weinig voorbereidingstijd nodig heeft. De leeromgeving biedt tal van instructievideo’s waarmee leerlingen goed uit de voeten kunnen. Als leerkracht kun je je daardoor volledig concentreren op het begeleiden van de leerlingen tijdens de projecten en modules.

Briljant Onderwijs lesmateriaalprojecten in de plusklas

Briljant-projecten zijn er voor de middenbouw (groep 4 t/m 6) en bovenbouw (groep 7 en 8). Een Briljant-project duurt 8 weken. Leerlingen gaan aan de slag met leervragen en presenteren dit. Het Briljant-stappenplan biedt hierbij structuur. Door deze stappen te doorlopen, leren leerlingen onderzoek te doen en projecten uit te voeren.

Binnen het Briljant-stappenplan is een inleiding, kern en afsluiting van een project uitgewerkt. De introductie bestaat uit vijf stappen die een solide basis vormen voor het vervolg van het project. In de kern ligt de nadruk op het doen van onderzoek en het ontwerpen van een presentatie. Als onderdeel van de afsluiting volgt een presentatie en de reflectie op het project. Reflectiepunten kunnen worden meegenomen bij de start van een nieuw project. Dit is ook telkens weer een mooi bruggetje naar een nieuw project. Hierdoor ontstaat een positieve leercyclus in de ontwikkeling van hoogbegaafde leerlingen.

Wat zijn de voordelen van lesmateriaal voor plusklassen?

Het gebruik van lesmateriaal voor plusklassen heeft veel voordelen. Zo worden leerlingen uitgedaagd om hun creativiteit en kennis te tonen. Daarnaast worden ze gestimuleerd om zich te verdiepen in onderwerpen die hen interesseren. Leerlingen doen zowel nieuwe kennis als vaardigheden op en krijgen zo de kans om te leren leren.

Uitdagend

Leerlingen uitgedaagd om hun creativiteit en kennis te tonen.

Verdieping

Ze worden gestimuleerd om zich te verdiepen in onderwerpen die hen interesseren.

vaardigheden

Leerlingen doen zowel nieuwe kennis als vaardigheden op en krijgen zo de kans om te leren leren.

Probeer lesmateriaal voor plusklassen uit!

Start het nieuwe schooljaar met een proeflicentie voor €49,95 (excl. btw). Een proeflicentie geeft toegang tot een project én module naar keuze. En loopt na drie maanden automatisch af.

Na deze proefperiode kan er een licentie worden afgesloten voor €39,95 per maand (excl. btw). Een licentie geeft toegang tot de compléte leeromgeving, inclusief een inlogcode voor leerlingen. Een licentie wordt afgesloten voor een jaar en is na het eerste jaar maandelijks opzegbaar.